1. Polska 379 lotów
2. Niemcy 221 lotów
3. Holandia 137 lotów
4. Portugalia 18 lotów
5. Wielka Brytania 18 lotów
6. Szwecja 15 lotów
7. Włochy 12 lotów
8. Izrael 10 lotów
9. Węgry 10 lotów
10. Hiszpania 9 lotów
11. Gruzja 8 lotów
12. Belgia 7 lotów
13. Litwa 6 lotów
14. Norwegia 6 lotów
15. Cypr 4 loty
16. Bułgaria 3 loty
17. Dania 3 loty
18. Grecja 3 loty
19. Kazachstan 3 loty
20. Rumunia 3 loty
21. Ukraina 3 loty
22. Albania 2 loty
23. Egipt 2 loty
24. Francja 2 loty
25. Irlandia 2 loty
26. Islandia 2 loty
27. Malta 2 loty
28. Maroko 2 loty
29. Mołdawia 2 loty
30. Serbia 2 loty
31. Słowacja 2 loty
32. Słowenia 2 loty
33. Turcja 2 loty
34. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
35. Łotwa 2 loty
36. Azerbejdżan 1 lot
37. Bośnia i Hercegowina 1 lot
38. Macedonia 1 lot
39. Szwajcaria 1 lot